24 lipca 2016

Kontakt – pod mapką

Biuro czynne w dni robocze od 7:00 do 15:00

Telefony kontaktowe:
tel 91 485 68 91
tel 91 485 62 07
fax 91 483 50 53

USKOM Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 23/1
Nr KRS: 0000021983

Rachunek bankowy:
43 1240 3813 1111 0000 4395 8432
Bank PEKAO S.A. I O/Szczecin