Kilka praktycznych porad, które ułatwią Państwu załatwienie formalności.

Aby zakład pogrzebowy mógł zabrać osobę z domu, lekarz musi stwierdzić zgon i wystawić statystyczną kartę zgonu.

Do zorganizowania uroczystości pogrzebowej niezbędne jest dostarczenie do nas:

Dowodu osobistego osoby zmarłej
Statystycznej karty zgonu, wystawionej przez lekarza
Dowodu osobistego współmałżonka
Złożenie legitymacji emeryta, rencisty, pozwoli nam załatwić zasiłek pogrzebowy.

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokumentami poświadczającymi pokrewieństwo są:

Akt urodzenia
Akt małżeństwa
Akt zgonu
Jeżeli zdecydujecie się Państwo na zlecenie nam organizacji pogrzebu, pozostałe formalności załatwiamy my.

Ceremonię pogrzebową można zorganizować w różnym obrzędzie, zgodnie z życzeniem rodziny.

Możliwe są również pogrzeby świeckie, z udziałem „Mistrza Ceremonii”.

Jeżeli życzą sobie Państwo wykonać kremację zwłok, wystarczy wyrazić takie życzenie.

Zawsze służymy radą i odpowiadamy na każde pytanie związane z pogrzebem, przygotowaniem zwłok, ekshumacją.